En lille oversigt over forskellige -ismer:

Socialisme: du har to køer, du giver den ene til en som har brug for den.

Kommunisme: du har to køer, regeringen tager dem begge og giver dig mælken.

Fascisme: du har to køer, regeringen tager dem begge og sælger mælken.

Nazisme: du har to køer, regeringen tager dem begge og skyder dig.

Bureaukrati: du har to køer, regeringen tager dem begge, skyder den ene, malker den anden og hælder mælken væk.

Kapitalisme: du har to køer, sælger den ene og køber en tyr.